Certificeringen zijn een graadmeter voor het kwaliteitsbeleid van een onderneming

Van Verseveld Infra draagt de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001 / VCA**

Van Verseveld Infra is NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist voor Aannemers. Het certificaat heeft betrekking op veiligheid, en milieu (VGM). De 2 sterren staat voor hoofdaannemer.

Centraal staat de veiligheid van onze medewerkers en van derden. VCA is dan ook vooral bedoeld voor de werkzaamheden die wij uitvoeren met een verhoogd risico. Het gaat dan om werkzaamheden op projectlocaties. VCA is het bewijs dat wij veilig werken.

NEN-EN-ISO 9001 wordt gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement systemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de organisatie International Organization for Standardization (ISO).

In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

De norm bestaat hoofdzakelijk uit drie pijlers:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Klanttevredenheid
  • Bedrijfsprocessen

Kwaliteitsbeleid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar kwaliteitsbeleid op papier zet en ervoor zorgt dat alle medewerkers bekend zijn met het systeem.

Klanttevredenheid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar klanttevredenheid verhoogd door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant, maar ook aan de geldende wettelijke eisen.

Bedrijfsprocessen
De norm schrijft voor dat een organisatie haar bedrijfsprocessen beheerst en borgt en dit kan aantonen.

 

 Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Wettelijke taken

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook adviseren zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

 

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen zij met behulp van drie kerntaken:

  • belangenbehartiging
  • brancheontwikkeling
  • ledenservice

 

Missie en visie

Ondernemersverening Bestrating Nederland

Nederland kan niet zonder goede infrastructuur, dus ook niet zonder vakkundige stratenmakers, hoogwaardige toeleveranciers en opdrachtgevers. Als branchevereniging brengt de OBN daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar, van stratenmaker en hovenier tot certificeringsinstituut en leverancier van materiaal of materieel. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor kwalitatief straatwerk met een lange levensduur.

De vereniging waar stratenmakers specialisten zijn. De OBN en al haar leden staan voor echte vakmanschap, samenwerking en kwaliteit. 

Het vakmanschap waarover de leden beschikken blijft op een uniek niveau door de vele ervaring die er worden uitgewisseld. Door vele trainingen te volgen zorgen we er met elkaar voor dat dit zo blijft. Met elkaar samenwerken zorgt ervoor dat de branche versterkt, er hogere kwaliteit geboden wordt en het eindresultaat constant verbeterd. Vakwerk, gezondheid, veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel. Samen onderweg naar een succesvolle toekomst.

OBN-leden zijn, met hun kennis en ervaring, de specialisten van de bestratingsbranche. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen van mechanisch bestraten erg hard. Dit helpt de branche gezond te houden, maar vraagt om een andere aanpak.

De OBN ziet hier het belang van in, maar wil voorkomen dat het ambacht verloren gaat, want niet alles kan machinaal verwerkt worden. Daarom besteden we veel aandacht aan het opleiden van de vakmensen van de toekomst, die zowel geautomatiseerd als met de hamer moeten kunnen werken. 

 

 

 CO2 prestatieladder