Gemeente Utrecht

Onderhoud
In de gemeente Utrecht houden wij ons vooral bezig met: 
  • Het opbreken en aanbrengen van elementenverharding; 
  • Het uitvoeren van licht grondwerk; 
  • Werkzaamheden t.a.v. hemelwaterafvoer (stellen van putten en kolken e.d.); 
  • Bijkomende aspecten als het (ver)plaatsen wegmeubilair en; 
  • Het zorgdragen voor benodigde verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden. 
Utrecht_werk_kraan_tegels