Gemeente Renkum

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • Het vervangen van rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen vanaf de erfscheidingsput tot en met het hoofdriool,  
  • Het aanbrengen van nieuwe huisaansluitingen
  • Het herstellen en vervangen van kolken en putkoppen
  • Het aanbrengen van woelputten
  • Het oplossen van storingen in huis- en kolkaansluitingen
Gemeente Renkum logo