Certificeringen zijn een graadmeter voor het kwaliteitsbeleid van een onderneming

Van Verseveld Infra draagt de volgende certificeringen:

NEN-EN-ISO 9001 / VCA**

Van Verseveld Infra is NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist voor Aannemers. Het certificaat heeft betrekking op veiligheid, en milieu (VGM). De 2 sterren staat voor hoofdaannemer.

Centraal staat de veiligheid van onze medewerkers en van derden. VCA is dan ook vooral bedoeld voor de werkzaamheden die wij uitvoeren met een verhoogd risico. Het gaat dan om werkzaamheden op projectlocaties. VCA is het bewijs dat wij veilig werken.

NEN-EN-ISO 9001 wordt gezien als de internationale standaard op het gebied van kwaliteitsmanagement systemen. De norm wordt opgesteld en uitgegeven door de organisatie International Organization for Standardization (ISO).

In Nederland worden de normen van de ISO vertaald en beheerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

De norm bestaat hoofdzakelijk uit drie pijlers:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Klanttevredenheid
  • Bedrijfsprocessen

Kwaliteitsbeleid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar kwaliteitsbeleid op papier zet en ervoor zorgt dat alle medewerkers bekend zijn met het systeem.

Klanttevredenheid
De norm schrijft voor dat een organisatie haar klanttevredenheid verhoogd door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant, maar ook aan de geldende wettelijke eisen.

Bedrijfsprocessen
De norm schrijft voor dat een organisatie haar bedrijfsprocessen beheerst en borgt en dit kan aantonen.

 

 Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Wettelijke taken

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
  • onderhouden van de 'kwalificatiestructuur mbo'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook adviseren zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

 

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen zij met behulp van drie kerntaken:

  • belangenbehartiging
  • brancheontwikkeling
  • ledenservice

 

Prestatieladder Socialer ondernemen

Over de PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. De PSO is in samenwerking met TNO, PSO-Nederland en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen.

PSO stimuleert socialer ondernemen in Nederland

Doel is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO stimuleert (meer) organisaties om hier aantoonbaar mee te starten en in te groeien.

Bewuste Bouwers

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw- en infraprojecten. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op dit maatschappelijke vlak.

Missie en visie

Stichting Bewuste Bouwers is aanjager: zij wil de bouwwereld een impuls geven. Haar drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouwbedrijven bestaat te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren.

Wij geloven dat een beter imago begint bij de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek maatschappelijke bijdrage van een bouwbedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg voor het milieu en medewerkers heeft. Bewuste Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op deze gebieden, stimuleert deze actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Hinder voor de omgeving is bij bouwprojecten niet altijd uit te sluiten. De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de hinder beperkt – bepaalt dan ook de acceptatie in de omgeving en daarmee ook het imago van de bouwsector als geheel. Veel bouwbedrijven zetten de laatste jaren hoog in op goed omgevingsmanagement, vanuit de overtuiging dat deze manier van werken ook bijdraagt aan een beter rendement. Het is immers niet voor niets dat steeds meer opdrachtgevers hoge eisen stellen op dit gebied en goed omgevingsmanagement soms zelfs expliciet belonen.